La tronada

Tronada. Plaça Major. 2008. Autor: Víctor Pallarès i Baraldès.

La tronada de Solsona té lloc a la Plaça Major al finalitzar els ballets de les comparses i és una de les poques que s'han mantingut a Catalunya fetes amb el sistema antic, és a dir, amb regueró de pólvora i trons. La mescla per elaborar-la encara s'executa artesanament a Solsona: és una barreja de pólvora i serradures, entre d'altres substancies que li donen el color i l’espessor del fum.