Corpus (Molar, el)

Actes a destacar

Processó de Corpus pels carrers del poble, on hi ha instal·lats altars i catifes de flors.

Elements d'interès

Elaboració de catifes de flors

Organitzadors: Parròquia de Sant Roc /Popular (dones del poble)

Web: http://www.molar.altanet.org

Municipi: Molar, el

Comarca: PRIORAT