Caramelles (Sant Salvador de Guardiola) , Pasqua

Organitzadors: Associació de Veïns i Propietaris de Salelles

Web: http://www.salelles.cat

Nom del nucli: Salelles

Municipi: Sant Salvador de Guardiola

Comarca: BAGES